suomeksiin Englishpå svenska
Johtokunta tiedottaa 3/2008
Uutta kilpailumallia lähdetään käynnistämään vuodelle 2010 ja vanha tuttu kilpailu- ja valmennustoimikunta nostetaan päivänvaloon, lue lisää...

Johtokunta asetti alkuvuodesta työryhmän, jonka tehtävänä oli etsiä uutta nostetta seuramme järjestämiin kilpailuihin. Ryhmä antoi työnsä tuloksen johtokunnalle toukokuun lopussa. Johtokunta totesi kokouksessaan 8.6.2008, että tavoitteet on asetettu korkealle ja otti haasteen vastaan. Nyt etsitään henkilöitä tämän hankkeen eteenpäin viemiseksi. Jäsenistön on jälleen aika tulla toteuttamaan itseään seuratyön merkeissä. Kysele johtokunnalta ja työryhmän jäseniltä (Tuomas Väinä, Jari Vihakara, Olli Harju ja Jari Vaara), että mistä oikein tarkemmin ottaen on kyse!

Seurassamme siirrettiin aikoinaan kilpailu- ja valmennustoimikunta lepotilaan henkilöresurssien puutteessa. Nuorisotoimikunta on hoitanut tätä tehtävää oman toimintansa ohella muutamia vuosia. Johtokunta katsoi, että on taas aika jakaa voimavarat tasaisemmin ja keskitetymmin. Nyt alkaa hahmottelun aika, ja mikäli asialle vihkiytyneiden suunnitelmat tyydyttävät johtokuntaa ja jäsenistöä, niin kaikki on valmista viimeistään 1.1.2009. Tästä on hyvä jatkaa! 

09.06.2008 klo 13:29